Av over IP

  • AV over IP betyr “Audio-Visual over Internet Protocol”.
  • Audiovisuelle løsninger kan nå overføres over nettverk slik som LAN, WAN eller Internet.