Audioteknikk er et firma som gjør installasjoner, prosjekterer løsninger og har spesialkompetanse på lyd, bilde og relaterte tekniske løsninger.

Vi er opptatt av å tilby solid kompetanse og prioriterer stadig oppdatering og kursing på nye løsninger.
Markeder vi jobber med er bl.a. skoler, museumer, forsvaret, kirker og frittstående menigheter i tillegg til det private næringsliv.
Vi har også produsert tekniske artikler til fagblad.

Postadresse:
Audioteknikk AS
Karihaugveien 89
1086 Oslo

Tlf.: 97 03 66 55

Foretaksnummer: 998 787 726 MVA