AMX programmering

Kontrollsystemer fra AMX

Audioteknikk gjør programmering av kontrollsystemer fra AMX. I tillegg til programmering av egne installasjoner kan vi også gjøre omprogrammering av ditt eksisterende AMX system eller bistå andre installatører med programmering. AMX sine kontrollsystemer kan brukes til alt fra styring av møterom til store helautomatiske installasjoner med interaktive løsninger.