Fagseminar 9.apr i Bodø

 Invitasjon til fagseminar og presentasjon av PIXILAB blocks - Et nytt interaktivt display system for museer, utstillinger og konferansesentre

Seminaret holdes hos Stiftelsen Nordlandsmuseet, 9.apr fra kl 1300 -1500.

Påmelding innen 5.apr til trine@audioteknikk.no