Fagseminar 15.feb i Trondheim

 Invitasjon til fagseminar og presentasjon av PIXILAB blocks - Et nytt interaktivt display system for museer, utstillinger og konferansesentre

Seminaret holdes hos Rustkammeret i Trondheim, 15.feb fra kl 1300 -1500.

Påmelding innen 12.feb til trine@audioteknikk.no